โรงเรียนบ้านหนองดง

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางแตงอ่อน อารีญาติ
ครู

นางสาวอุไรวรรณ พิรุณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนารี ขาวจันทึก
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรณี ศรีสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นายสุธีนันต์ ศรีแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายประกอบ โม่งปราณีต
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

นางสาวจุฑามาศ ดีน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองดง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง