โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายเสนาะ ศรีทองอินทร์
ครู

นางสาวอรประภา จันทรมาศ
ครู

นางสาวเจนจิรา บุตรเพชร
ครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวล้อม
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาววันวิสา ศรีวิชา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านโคกสะอาด


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง