โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย

ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


น.ส.วิเชียร เพลียซ้าย
ครู

นางปราศัย นพคุณ
ครู

นายชัยมาณะ พิษจำรูญ
ลูกจ้างประจำ

นายจักรพงษ์ ไชยพิมพา
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านโปร่งมีชัย


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง