โรงเรียนบ้านโคกไค

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายทวี ธรรมโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุชาติ ภู่จันทร์
ครู

น.ส.โชติกา เหลือผล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรพรรณ ม่วงใหม่
ครูผู้ช่วย

นายธีรโชติ เจริญใหญ่
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชริดา พรมมานอก
ครูผู้ช่วย

นายบุญมา กองคำ
ลูกจ้างประจำ

นายทักษ์ดนัย ศรีชัย
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายทวี ธรรมโชติ
ผอ.รร.บ้านโคกไค


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง