โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห

ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายสุณรงค์ พลลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอัมพร พลลุน
ครู

นางปภาดา บัวชุมเกิด
ครู

นายสลาวุฒิ สุพล
ครู

นางสาวรัชพรรณ หล้าดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกานดา เคนเหลื่อม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมลรัตน์ แฝงฤทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวเยาวธิดา เขตจัสตุรัส
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นายสุณรงค์ พลลุน
ผอ.รร.บ้านโคกกระเบื้องไห


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง