โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายธัชกร สีมาก
ครู

นางสาวพัชราภรณ์ เวียงอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ วักชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชวนชม ด่านแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวณุชรี คณาจันทร์
พนักงานราชการ

นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ชัยโถ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง