โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางเทพกัลยา จัตุภัทรกุล
ครู

นางสาวเอียงอร แคนลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงนาฎ ภูมิธิ
ครูผู้ช่วย

นายชนะ พิงชัยภูมิ
ลูกจ้างประจำ

นางสาวอารีรัตน์ บัวผาง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้บริหารโรงเรียนผอ.รร.บ้านโสกคร้อ


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง