โรงเรียนบ้านวังพง

ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางวิชชุดา ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกรียงศักดิ์ คีรีรัตน์สกุล
ครู

นางสาวลัทธวรรณ รวมครบุรี
ครู

นายปิยวัฒน์ ยศคำลือ
ครู

นางสาวอรอนงค์ เขียวปาน
ครูอัตราจ้าง

นายสิงห์ทอง ปรีดารัตน์
ลูกจ้างประจำ

นางสาวเปรมสุดา เทพวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาว กัลยาณี โพสีทา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้บริหารโรงเรียน


นางวิชชุดา ยินดี
ผอ.รร.บ้านวังพง


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง