โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
15 บ้านหนองไผ่ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
16 บ้านดงผาสุข ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ผู้บริหารโรงเรียน


นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ผอ.รร.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง