โรงเรียนจอมแก้ววิทยา

ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3 จอมแก้ว ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
4 โนนแปะ ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
7 เกาะแก้วศรีสุข ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวอรวรรณ มะณีจันทร์
ผอ.รร.จอมแก้ววิทยา


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง