วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้


นโยบายและทิศทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบผลการเรียน
งานวิชาการ
ผลการสอบ RT
ผลการสอบ NT
ผลการสอบ O-NET

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มิติใหม่ติดต่อราชการ
รู้ทุกเรื่องบริการภาครัฐ รู้ใจประชาชน

Social Networkช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.

หางาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

Copyright 2023 : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
Website for School v. : 2023.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3