ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 28 17 45 2
อนุบาลปีที่ 3 15 16 31 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 25 21 46 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 28 23 51 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 28 56 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 27 29 56 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 30 27 57 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 23 30 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
204
191
395
18
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ผู้บริหารโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้
นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รอง ผอ.รร.ชุมชนบ้านห้วยแย้


ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
เว็บไซต์ที่่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
Copyright 2022 : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3