ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 18 19 37 2
อนุบาลปีที่ 3 25 17 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 16 28 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 21 43 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 25 22 47 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 27 24 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 27 27 54 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 30 27 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
186
173
359
17
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้


นโยบายและทิศทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบผลการเรียน
งานวิชาการ
ผลการสอบ RT
ผลการสอบ NT
ผลการสอบ O-NET

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มิติใหม่ติดต่อราชการ
รู้ทุกเรื่องบริการภาครัฐ รู้ใจประชาชน

Social Networkช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.

หางาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

Copyright 2023 : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
Website for School v. : 2023.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3