ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านท่าแตง

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายณัฐชัย เรียกจำรัส

กล้วย

50

มะละกอ

41

ยางนา

สนามเปตอง

1