ภารกิจของสถานศึกษา (School Report System : SRS) : วิถีพอเพียง


โรงเรียนบ้านสะพานยาว

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวิรุด กล้าขวาน้อย

กล้วย

50

มะละกอ

50

ยางนา

1

สนามเปตอง

1